FAQ

Jazeker! Wij komen altijd graag in contact met gemotiveerde professionals. Stuur ons je CV en we nemen contact met je op.

Als een inhurende partij meerdere leveranciers heeft, kan Payrolling door Matching Pool een optie zijn om de diversiteit aan facturen en contracten binnen de organisatie te centraliseren en te stroomlijnen. Payrollen is een vorm van het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers, waarbij opdrachtgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. Vaak gaat het om individuele of groepsgewijze overname van personeel van een opdrachtgever. Met payrollen kunnen inleners het contractbeheer en de verloning van door henzelf geworven flexibel personeel risicoloos, gemakkelijk en voordelig uitbesteden.