Wie ICT detachering als specialisme heeft, weet hoe belangrijk de menselijke factor daarin is. Het moet klikken tussen de collegae in het eigen team, klikken tussen vrager en aanbieder en klikken op de uiteindelijke werkplek.

/Visie

Matching Pool is werkzaam sinds 1990 als detacheringsbureau in het specialisme ICT. Matching Pool stelt zich tot doel om, met kennis van en over haar opdrachtgevers en hun organisatie, een werkzame combinatie te creëren tussen haar aanvragende cliënten en de beschikbare ICT-professionals. Als professionele ICT dienstverlener vertaalt Matching Pool hierbij de steeds snellere ontwikkelingen en steeds verdergaande mogelijkheden in de ICT-industrie naar specifieke producten en diensten naar haar opdrachtgevers.

Een belangrijk uitgangspunt van Matching Pool is dat er met de opdrachtgever een hechte relatie wordt opgebouwd. Deze relatie kenmerkt zich als gelijkwaardig partnership. Van belang is dat deze niet is op basis van eenrichtingsverkeer, maar dat door de uitwisseling van gegevens kan worden toegewerkt naar aantoonbare resultaten.